Dobro došli na stranice
IMA-PROJEKT d.o.o.

Ima- projekt d.o.o. je tvrtka utemeljena 10.01.1994. godine u Splitu.
Projektiranje, građevinarstvo i nadzor naše su primarne djelatnosti. Bogati portfolio seže od tradicionalne gradnje do složenih građevina kao što su hoteli, banke, objekti javne namjene, ugostiteljski objekti i slično. Tvrtka je u svojoj, preko dvadeset godina dugoj tradiciji, oduvijek imala “forte” u izvođenju. Oslanjajući se na godinama stjecano iskustvo u kombinaciji sa novim tehnologijama i ulažući u ljudstvo kroz stalna osposobljavanja i seminare, dosegli samo status tvrtke koja u svom opsegu može ponuditi cjeloviti multidisciplinarni pristup i izvesti cjelokupne radove na vašem objektu.

 

GRAĐENJE

Građenju pristupamo s posebnom pažnjom. Uzimajući u obzir stručni tim inženjera i arhitekata s kojima raspolažemo, radove izvršavamo u skladu sa službenom projektnom dokumentacijom, a ako je potrebno, istu ćemo izraditi/pribaviti.
Garantiramo za odrađene radove kao i za ugrađene materijale te za iste pribavljamo atestnu dokumentaciju.
Posjedujemo odgovarajuću opremu, alate i strojeve koji sami posao čine bržim i učinkovitijim na obostrano zadovoljstvo. Razina uređenosti objekta stvar je dogovora te smo u stanju izvesti sve, od iskopa i grubih radova do sistema “ključ u ruke”.
Posjedujemo licencu za izvođenje radova u zaštićenoj gradskoj jezgri, a o kvaliteti izvedbe svjedoči cijeli niz odrađenih objekata različite namjene koji su u toj zoni izgrađeni u skladu s konzervatorskim zahtjevima i u duhu tradicije.
Uvjerite se u vjerodostojnost izvedenih radova u našoj galeriji.

PROJEKTIRANJE

Uslugom projektiranja smo obuhvatili sve što je potrebno kako bi vam olakšali ishođenje građevinske dozvole, nadogradnju objekta, legalizaciju postojećeg  objekta ili pak samo izradu projektnog rješenja kojim bi vam kroz naše iskustvo pomogli u rješavanju određenog projektnog zadatka i kako bi vaše ideje i želje pretočili u realno izvedivu dokumentaciju.
Neke od usluga koje nudi naš stručni tim na najsuvremenijim projektantskim platformama su: arhitektonski projekti, geodetski projekti, projekti legalizacije nezakonito izgrađenih objekata, projekti vodovoda i odvodnje, projekti fizike zgrade, projekti poboljšanja energetskih svojstava zgrade, ishođenje cjelokupne dokumentacije za pribavljanje građevinske dozvole, izrada troškovnika građevinskih radova, izrada ponuda za izvođenje radova, itd…

NADZOR

Nadzorni inženjer angažira se kako bi izvođenje radova na objektu bilo u skladu s glavnim projektom i propisima. Njegova zadaća je da vam svojim profesionalizmom pomogne u onom dijelu u kojem zahtjevnost posla nadilazi vaše znanje. Upisima u građevinski dnevnik i Završnim izvješćem nadzornog inženjera jamči vam se kako je objekt izgrađen u skladu s Zakonom o građenju i svim važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
Odnosom na relaciji investitor – nadzorni inženjer poklanjate nam vaše povjerenje, a mi ćemo vam kroz kvalitetu odrađenog posla i adekvatnu dokumentaciju osigurati neopterećeno korištenje objekta u skladu sa svrhom s kojom je izgrađen.
Stručnost i iskustvo su na našoj strani, a mi smo na vašoj strani!